Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe – trener:

Rozpoczynając realizację projektu „Efektywne techniki nauczania – szansą dla lubuskiej edukacji”, nr POKL.09.04.00-08-036/13 w terminie 01.01.2014 – 31.05.2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie + oferta:
2. Życiorys:

Data dodania do serwisu: 2014-01-28

Zapytanie ofertowe – catering:

Rozpoczynając realizację projektu „Efektywne techniki nauczania – szansą dla lubuskiej edukacji”, nr POKL.09.04.00-08-036/13 w terminie 01.01.2014 – 31.05.2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:

Data dodania do serwisu: 2014-01-27

Zapytanie ofertowe – trener:

Rozpoczynając realizację projektu „Mała szkoła – duże możliwości”, nr POKL.09.02.00-08-038/13 w terminie 01.01.2014 – 30.06.2015, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:
3. Życiorys CV + oświadczenie:

Data dodania do serwisu: 2014-01-21

Zapytanie ofertowe – catering:

Rozpoczynając realizację projektu „Aktywna edukacja – szansą na sukces”, nr POKL.09.02.00-08-083/12 w terminie 01.07.2013 – 31.12.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:

Data dodania do serwisu: 2014-01-21

Zapytanie – rozeznanie rynku – prowadzenie Szkolnych Ośrodków Kariery:

Rozpoczynając realizację projektu „Mała szkoła – duże możliwości”, nr POKL.09.02.00-08-038/13 w terminie 01.01.2014 – 30.06.2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Trzcielu.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:
3. Życiorys CV + oświadczenie:

Data dodania do serwisu: 2014-01-21

Zapytanie – rozeznanie rynku – prowadzenie Szkolnych Ośrodków Kariery:

Rozpoczynając realizację projektu „OMNIBUS. Program rozwojowy Gimnazjów z Gminy Trzciel”, nr WND-POKL.09.01.02-08-054/12 w terminie 01.08.2012 – 31.12.2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zgodnie z poniższą charakterystyką.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:
3. Życiorys CV + oświadczenie:

Data dodania do serwisu: 2012-09-17

Zapytanie ofertowe – trener:

Rozpoczynając realizację projektu „OMNIBUS. Program rozwojowy Gimnazjów z Gminy Trzciel”, nr WND-POKL.09.01.02-08-054/12 w terminie 01.08.2012 – 31.12.2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zgodnie z poniższą charakterystyką.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:
3. Życiorys CV + oświadczenie:

Data dodania do serwisu: 2012-09-14

Zapytanie ofertowe – catering:

Rozpoczynając realizację projektu „OMNIBUS. Program rozwojowy Gimnazjów z Gminy Trzciel”, nr WND-POKL.09.01.02-08-054/12 w terminie 01.08.2012 – 31.12.2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zgodnie z poniższą charakterystyką.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:

Data dodania do serwisu: 2012-09-14

Zapytanie ofertowe – trener:

Rozpoczynając realizację projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Program zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe” nr POKL.09.02.00-08-056/11, w terminie 01.07.2012 – 31.10.2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zgodnie z poniższą charakterystyką.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:
3. Życiorys CV + oświadczenie:

Data dodania do serwisu: 2012-09-13

Zapytanie ofertowe – catering:

Rozpoczynając realizację projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Program zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe” nr POKL.09.02.00-08-056/11, w terminie 01.07.2012 – 31.10.2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zgodnie z poniższą charakterystyką.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe:
2. Oferta:

Data dodania do serwisu: 2012-09-13