Mała szkoła – SzOK

Szkolny Ośrodek Kariery działający przy ZSP w Trzcielu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Mała szkoła – duże możliwości oferuje uczniom i ich rodzicom:

 • indywidualne porady i informacje zawodowe,
 • grupowe zajęcia warsztatowe,
 • współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Cele działania SzOK:

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz ścieżki dalszego kształcenia,
 • przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 • przygotowanie rodzica do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • wspieranie działań podejmowanych przez szkołę mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Ponadto SzOK świadczy usługi w zakresie:

 • rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji,
 • informacji o kierunkach kształcenia,
 • wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • planowania kariery zawodowej,
 • informacji o rynku pracy,
 • informacji o zawodach,
 • aktywnych metod poszukiwania pracy,
 • autoprezentacji,
 • sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • informacji dotyczącej uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • inne…

Godziny działania
Szkolnego Ośrodka Kariery

czwartek od godz. 14:00 do 18:00

Najbardziej-poszukiwane-zawody-2012-97427-640x640

reforma_d

zawody_poszukiwane_610