Szkolny Ośrodek Kariery Brójce

Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum w Brójcach powstał w październiku 2012 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.09.01.02-08-054/12 „OMNIBUS. Program rozwojowy Gimnazjów z Gminy Trzciel.”
SzoK w naszej szkole powstał na potrzeby młodzieży, kadry nauczycielskiej oraz rodziców uczniów postawionych przed trudnymi życiowymi wyborami. Jest to miejsce gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, kształtują postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej, poznają reguły rządzące rynkiem pracy oraz uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy.

Szkolny Ośrodek Kariery ma na celu:

  • Kształtowanie postaw i zachowań:

– przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej oraz drogi zawodowej
– kształcenie umiejętności planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
– kreowanie postaw aktywnych, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

  • Kształcenie umiejętności:

– planowania przyszłości zawodowej,
– rozpoznawania swoich atutów,
– organizowania działań swoich i zespołu,
– przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
– poszukiwania pracy,
– prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
– nawiązywania kontaktów na rynku pracy.

Do głównych zadań SzOK należy przeprowadzanie zajęć z młodzieżą na temat poznania siebie, wyboru zawodu, pobudzania i kształtowania zachowań przedsiębiorczych, kształtowania umiejętności miękkich. Przeprowadzanie rozmów i spotkań indywidualnych z uczniami, rodzicami, kadrą nauczycielską oraz organizowanie pogadanek tematycznych i wycieczek zawodoznawczych.

SzOK w Gimnazjum w Brójcach dysponuje biblioteczką wyposażoną w materiały dydaktyczne (książki i filmy), które mają pomóc młodzieży w dokonaniu wyboru dalszego kształcenia oraz ścieżki kariery zawodowej.

Zachęcamy do pobrania następujących prezentacji:
1. Drogi kształcenia w Polsce:
2. Metody poszukiwania pracy:
2. Planowanie kariery zawodowej:

Znajdziesz w nich między innymi: