Projekty zrealizowane


Tytuł projektu: „Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu – Irlandia tutaj”
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji: 10/2008r. – 07/2010r.
Do kogo skierowany: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Ilość uczestników: 74
Nazwy kursów: język angielski, język niemiecki, barman, kelner, planowanie firmy, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, sztuka dekorowania stołów


Tytuł projektu: Złota rączka – wykwalifikowani robotnicy Gminy Trzciel
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Termin realizacji: 07/2010r. – 12/2010r.
Do kogo skierowany: osoby bezrobotne z terenów wiejskich
Ilość uczestników: 15
Nazwy kursów: malarz – tapeciarz


Tytuł projektu: Dobry zawód moją szansą
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Termin realizacji: 08/2010r. – 12/2010r.
Do kogo skierowany: osoby bezrobotne z terenów wiejskich
Ilość uczestników: 15
Nazwy kursów: betoniarz