MOK

MOK

Czwartki 14:00 – 19:00

  • indywidualne porady i informacje zwrotne dla uczniów i rodziców
  • badanie predyspozycji zawodowych kwestionariuszem Woynarowskiej (test wysokostandaryzowany) i Mlokozz Test (badanie online)
  • wydawanie Indywidualnych Kart Wynikowych
  • kreślenie profilu SWOT
  • promowanie instytucji wspierającej orientację zawodową uczniów Europass (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych)

Harmonogram MOK:

ZAPRASZAM
doradca zawodowy
mgr Sylwia Petecka-Nowak