Historia


Wszystko zaczęło się 1948r, kiedy to poznański Zakład Doskonalenia Rzemiosła, powołał dwuletnią średnią szkołę rzemiosł budowlanych w Trzcielu. Dyrektorem został inż. Ewaryst Namysł. Już w pierwszym roku istnienia liczyła 120 uczniów. Niecałe 3 lata później w roku 1951, rozpoczyna działalność oddział (początkowo tylko jeden), przyzakładowej zasadniczej szkoły zawodowej dla pracujących w Poznaniu. Sytuacja zmieniła się 5 października 1959 roku. Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu (na wniosek ZZDZ w Warszawie), przekształca szkołę z przyzakładowej w samodzielną, zasadniczą szkołę zawodową dla pracujących. Początkowo placówka podlega kierownikowi Warsztatu Szkoleniowo-Produkcyjnego Maksymilianowi Migdałkowi. Po kolejnych trzech latach rozwoju zawodówki, do zarządzania nią na rok szkolny 1962/63 zostaje powołany mgr Mieczysław Górecki (dyrektor 1964-70). Jego współpraca z mgr inż. Romualdem Kitlasem (od 1970 roku kierownik warsztatów), zaowocowała zbudowaniem nowoczesnego budynku biurowo – warsztatowego przy ul. Zbąszyńskiej oraz modyfikacją budynku szkolnego przy ul. Armi Czerwonej.
W roku 1968 w ZDZ w Trzcielu zostają zatrudnieni na pełnych etatach pierwsi nauczyciele. Początkowo nauka prowadzona jest na kierunkach stolarz i malarz, jednak już w 1972 zostaje dodany modelarz odlewniczy w drewnie.
W roku 1974 nowym dyrektorem zostaje mgr Jan Pacholik, który kieruje szkołą przez kolejne 17 lat.
W roku 1975 na stanowisko kierownika internatu powołany zostaje Stanisław Turecki, który doprowadza do remontu i poprawy wyposażenia placówki. W 1985 roku jego stanowisko zajmuje Janusz Bryks.
Lata dziewięćdziesiąte a w szczególności zmieniające się realia gospodarcze wymuszają zmiany profili i form kształcenia. Powołany w 1991 roku,nowy dyrektor mgr Jan Oborski, zapoczątkowuje tworzenie klas wielozawodowych.
W roku 1998 do pełnoetatowej pracy w ZDZ w Trzcielu wraca mgr Stanisław Turecki, obejmując kierownictwo szkoły. Rozpoczyna modernizację budynku szkolnego przy ul. Armii Czerwonej i dostosowanie go do nowych potrzeb. Dobudowane zostaje skrzydło budynku z rozległym holem. Powstają dwa dodatkow pomieszczenia dydaktyczne, w jednym z nich zostaje urządzona nowoczesna pracownia komputerowa.
W 2001 na bazie placówek WZDZ zostaje powołane Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzcielu. W jego skład wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodzie technolog drewna, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik informatyk oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy. Funkcję dyrekora CKZ obejmuje mgr Stanisław Turecki. W roku 2002, S.Turecki zostaje oddelegowany do pełnienia nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., a kierownictwo szkoły do 2006 roku przejmuje mgr Gabriela Fukowska.
1 stycznia 2007 roku rozpoczyna działalność nowy zespół szkół pogimnazjalnych przy Placu Zjednoczenia Narodowego. Jeszcze tego samego roku, ze względów ekonomiczno – organizacyjnych przeprowadzona zostaje likwidacja warsztatów szkolnych przy ul. Kościuszki. Uzyskane w ten sposób środki zostają skierowane na remonty w budynku szkoły.
Rok szkolny 2007/08 otwiera 1 września nowy dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Sławomir Skorupa. Pod jego kierownictwem, placówka z powodzeniem pozyskuje środki unijne na realizację autorskich projektów edukacyjnych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *